Bagua

Bagua (Pakua ili Palgwae) kineski je religiozni motiv koji uključuje osam trigrama I Chinga, a oni se koriste u taoističkoj kozmologiji da predstavljaju temeljna načela stvarnosti, koja se vide kao niz od osam međusobno povezanih koncepata. Na ovoj smo stranici okupili Unicode likove Bague.